Έπειτα από την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου εξαιρέθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 29 του Νόμου 5056/2023 που προβλέπει την κατάργηση-συγχώνευση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ!

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ, επιτρέποντας στο Μουσείο μας να συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομος οργανισμός!

Είμαστε ευτυχείς για την θετική έκβαση των διεκδικήσεών μας για τη διατήρηση της αυτοτέλειας του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου μας του και για την αναγνώριση του ρόλου του από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης περισσοτέρων από 1.500 έργων τέχνης που συγκαταλέγονται στις συλλογές του και τη δρομολόγησης της αναβάθμισης των υποδομών του Νεστοριδείου Μελάθρου με πόρους εξασφαλισμένους από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης εγκαινιάζει μία νέα, αισιόδοξη εποχή.

Θα αποτελεί πάντα μία μοναδική στέγη τέχνης πολιτισμού για τους μικρούς και μεγάλους συμπολίτες μας αλλά και για τους επισκέπτες του νησιού μας.