Απάντηση του Μιχαήλ Μαντικού: «Προς σύλλογο περιβάλλοντος: Ποιοι δεν περπατούν στην πόλη;»

Από admin
0 Σχόλιο

Δυστυχώς, δημοσιεύθηκαν από το Σύλλογο Περιβάλλοντος στις τοπικές εφημερίδες – έντυπες και ηλεκτρονικές-  οι ακόλουθες,μεταξύ άλλων,   δηλώσεις:

Δήλωση πρώτη:  «…Σύμφωνα με την Υ.Α. 52907 ΦΕΚ B2621/2009: «σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%».

Ένας νόμος που, όπως διαπιστώνουν καθημερινά οι πολίτες, αγνοούν επιδεικτικά οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας…»

Δήλωση δεύτερη:   «..δεν ελέγχουν καν τι συμβαίνει στην πόλη,..γιατί απλά δεν περπατούν στην πόλη…..διαφορετικά θα έβλεπαν τους δεκάδες ανενεργούς εδώ και πολλά χρόνια τηλεφωνικούς θαλάμους του ΟΤΕ, που ρυπαίνουν οπτικά και εμποδίζουν τη διέλευση πεζών…»

Όμως για την αποκατάσταση της αλήθειας, όσον αφορά την  πρώτη δήλωση, υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας με  Αριθμό 5/8-2-2023, όπου έγινε αποδεκτή η ακόλουθη πρότασή μου:

«Ο Κος Μαντικός Μιχάλης επεσήμανε στο συμβούλιο το σημείο της εισήγησης που αναφέρει ότι σε ορισμένες θέσεις παραβιάζεται η υποχρέωση που προκύπτει από τη νομοθεσία για πλάτος ανεμπόδιστης όδευσης πλάτους 1,5 μ προς εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών. Επίσης διερωτάται αν η εταιρεία καταβάλει στον Δήμο το ανάλογο τέλος κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 859/2014 το οποίο είναι 500€ το χρόνο. Προτείνει στο συμβούλιο την αναβολή του θέματος ώστε να ενημερωθεί το συμβούλιο σχετικά με το ποιες καμπίνες θα ενοχλούν και αν η εταιρεία είναι οικονομικά εντάξει απέναντι στο Δήμο μας ως προς το ανάλογο αντίτιμο που υποχρεούται να καταβάλει.».

Σαφώς  η κατάσταση δεν είναι καλή, αλλά δεν είναι όλοι αδιάφοροι όπως υποστηρίζεται στο δημοσίευμα. Επίσης, κατόπιν προσπαθειών αποσπάσθηκε η ακόλουθη δέσμευση του Διευθυντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού: «Αρ.Πρωτ. 429/2023 ΟΙΚ./ 9-3-2023

Σε συνέχεια του παραπάνω (β) σχετικού εγγράφου μας και κατόπιν προφορικών συνεννοήσεων, θεωρούμε ότι στις περιπτώσεις όπου κριθεί αναγκαίο, κατόπιν ειδικής μελέτης η οποία θα εκπονηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου και εγκρίσεων όλων των αρμόδιων φορέων, δύναται υπό προϋποθέσεις να γίνει διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων.»

Όσον αφορά τη δεύτερη δήλωση, υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με  Αριθμό 5/8-2-2023, για την απομάκρυνση των ανενεργών καρτοτηλεφώνων, κατόπιν της ακόλουθης εισήγησής μου:

«

Ρόδος 06/06/2022

Θέμα: Εκτός Ενεργείας Καρτοτηλέφωνα ΟΤΕ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι.

Είναι εμφανής η εγκατάλειψη των καρτοτηλεφώνων του ΟΤΕ στα πεζοδρόμια της κοινότητάς μας. Μάλιστα, πέραν του ότι μεγάλο μέρος τους είναι εκτός λειτουργίας, κάποια από αυτά έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο που εμποδίζουν την κίνηση των πεζών στα είδη προβληματικά πεζοδρόμια, όπως φαίνεται στο παράρτημα των ενδεικτικών φωτογραφιών που συνοδεύει την παρούσα.

Περεταίρω, η εικόνα που δημιουργούν για την πόλη μας είναι εικόνα εγκατάλειψης που δεν της ταιριάζει.

Επίσης, γίνεται χρήση κοινόχρηστου χώρου της κοινότητας από την εν λόγω εταιρεία που της προσφέρει τα όποια κέρδη λόγω της εκτεταμένης χρήσης της κινητής τηλεφωνίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανάλογη ανταπόδοση στην κοινότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ζητώ, την θετική ψήφο σας, σύμφωνα με την οποία :

  1. Θα διαβιβασθεί έγγραφο- ψήφισμα από το Συμβούλιό μας, προς το κατάστημα του ΟΤΕ Ρόδου, προκειμένου να προβεί :

α/ Στην ενημέρωσή μας ως προς τον υπάρχοντα αριθμό καρτοτηλεφώνων που είναι τοποθετημένα στην περιοχή της κοινότητάς μας και ποια από αυτά είναι εκτός λειτουργίας.

β/ Στην ενημέρωσή μας εάν θα προβεί στην επισκευή των εκτός ενεργείας και έως πότε (χρονοδιάγραμμα).

γ/ Να προβεί στην καταγραφή των καρτοτηλεφώνων που εμποδίζουν την μετακίνηση των πεζών και να προβεί στην μετακίνηση όσων κρίνουν ότι θα παραμείνουν και να ενημερωθεί το συμβούλιό μας με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

δ/ Στην αναβάθμιση τους ως προς την χρήση τους με χρεωστική-πιστωτική κάρτα.

ε/ Την αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου τους, έπειτα από κατάλληλη διαμόρφωση, για την ενίσχυση και την μεταφορά του δωρεάν σήματος wifi που υπάρχει στο κέντρο της πόλης και στις γειτονιές της κοινότητας.

  1. Την απαίτηση-έγκριση καταβολής του ποσού των 20€ ετησίως από τον ΟΤΕ για κάθε καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται τοποθετημένο στους κοινόχρηστους χώρους της κοινότητάς μας και την προώθηση στην οικονομική επιτροπή για έγκριση- διαμόρφωση του ποσού και περαιτέρω ενέργειές της.

Με τιμή

Μιχαήλ Β. Μαντικός

-Σύμβουλος Δημάρχου Δήμου Ρόδου επί Θεμάτων Πολιτικής Προστασίας

-Σύμβουλος Κοινότητας Ρόδου

Άφησε ένα σχόλιο

Επικοινωνία: info@protiekdosi.news

ΔελτίαΤύπου:info@rodosmedia.group

© 2023 protiekdosi.news. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.