Επισημάνσεις για το κλάδεμα των δένδρων της πόλης

Από admin
0 Σχόλιο

Τα δέντρα στις πόλεις έχουν  μεγάλη σημασία για την ευημερία και την υγεία  των κατοίκων, την οικονομία, καθώς και σημαντική συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα αστικά δένδρα και οι χώροι πρασίνου παρέχουν πολυάριθμα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η ρύθμιση της θερμοκρασίας, η μειωμένη χρήση ενέργειας, η διαχείριση ομβρίων υδάτων, η απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, η ψυχική ευημερία των κατοίκων και η αυξημένη βιοποικιλότητα.

Τα δέντρα απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα και άλλους ρύπους από τον αέρα μέσω της φωτοσύνθεσης, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και βοηθώντας στην άμβλυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Παρέχουν επίσης σκιά, η οποία δροσίζει τις αστικές περιοχές, μειώνοντας το φαινόμενο αστικής θερμότητας και μειώνοντας τη ζήτηση ενέργειας για κλιματισμό.  Φιλτράρουν τη σκόνη και τα σωματίδια ρύπανσης και μειώνουν την  ηχορύπανση. Τα δέντρα μειώνουν επίσης τις επιπτώσεις των πλημμυρών απορροφώντας την περίσσεια του νερού και μειώνοντας τη διάβρωση του εδάφους.

Τα αστικά δένδρα και οι χώροι πρασίνου γενικότερα συμβάλλουν επίσης στην οικονομική ευημερία των πόλεων αυξάνοντας την αξία της ιδιοκτησίας, προσελκύοντας τουρίστες και παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης.

Συμπερασματικά, τα δέντρα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ευημερίας και στην οικονομική ανάπτυξη των αστικών περιοχών  καθώς και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η πόλη της Ρόδου έχει περίπου 12.000 δένδρα σε δενδροστοιχίες, πάρκα, σχολεία και άλλους δημόσιους χώρους. Η πλειοψηφία τους είναι μεγάλης ηλικίας και αναπτύσσονται σε δυσμενείς συνθήκες όπως συμπιεσμένα και σφραγισμένα με άσφαλτο και τσιμέντο εδάφη, περιορισμένο χώρο ανάπτυξης κόμης που οδηγεί σε επανειλημμένα κλαδέματα, κλπ. Ακόμα συχνά γίνεται κόψιμο ριζών από την εκτέλεση έργων υπόγειων υποδομών. Η κλιματική αλλαγή επίσης, με ακραίες θερμοκρασίες και  ξηρασία  εξασθενεί τα δένδρα, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις πόλεις.

Το αποτέλεσμα είναι  η ραγδαία μείωση των δένδρων στην πόλη και η απώλεια της σημαντικής προσφοράς τους. Οι φυτεύσεις νέων δένδρων είναι φυσικά η πρώτη λύση που μας έρχεται στο μυαλό και είναι απαραίτητο να γίνονται, όμως ένα νέο δένδρο θα χρειαστεί πάρα πολλά χρόνια ώστε να φτάσει σε μέγεθος που θα αναπληρώσει τα οφέλη ενός μεγάλου δένδρου που χάνεται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τα υφιστάμενα δένδρα για να μην χαθούν τα εξαιρετικά σημαντικά οφέλη που μας παρέχουν. Η πιο συχνή παρέμβαση μας για την συντήρηση των δένδρων είναι το κλάδεμα.

 

Το κλάδεμα των δένδρων

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τα δέντρα γενικά δεν χρειάζονται κλάδεμα. Συνήθως το κλάδεμα γίνεται για στόχους που σχετίζονται με ανθρώπινες ανάγκες. Τα αστικά δέντρα κλαδεύονται για συγκεκριμένους λόγους. Oι πιο σημαντικοί είναι:

 – Ασφάλεια ατόμων και υποδομών,

 – Δημιουργία χώρου για κυκλοφορία, κτίρια, κατασκευαστικές εργασίες,  κ.λπ.

– Πρόληψη και διαχείριση  παράσιτων και ασθενειών του δένδρου

– Αύξηση της αισθητικής αξίας

– Διαχείριση δέντρων για να δώσουν τα μεγαλύτερα οφέλη με λογικά χαμηλό κόστος

Δεν είναι λόγος για να κλαδευτούν το ότι:

Ρίχνουν φύλλα

Ρίχνουν καρπούς ή άνθη

Μειώνουν τη θέα

Στάζουν απεκκρίματα εντόμων, πουλιών, κλπ

Γενικά πρέπει να κλαδεύονται

Είναι μεγάλα

Ενοχοποιούνται για αλλεργία

Η κλάδευση  πρέπει να πραγματοποιείται  μετά από προσεκτική εξέταση και έλεγχο του δένδρου από έναν αρμόδιο δενδροκόμο, ο οποίος θα πρέπει να εκτιμήσει την κατάσταση της υγείας, τον τρόπο ανάπτυξης, την σταθερότητα και την δομή του δένδρου. Τα ευρήματα αυτού  του ελέγχου θα αποτελέσουν τη βάση για τον τρόπο κλάδευσης ανάλογα και με το είδος του δένδρου.

Το κλάδεμα αφορά κυρίως στην απομάκρυνση νεκρών η επικίνδυνων κλάδων ή μικρή μείωση της κόμης όπου είναι απαραίτητο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Μεγάλες τομές αποφεύγονται γιατί οι πληγές αποτελούν πύλη εισόδου παθογόνων και προκαλούν σήψη του δένδρου. Επίσης το αυστηρό κλάδεμα προκαλεί την δημιουργία πολλών νέων βλαστών με κακή στήριξη που μελλοντικά δημιουργούν κίνδυνο θραύσης, καθιστώντας το δένδρο επικίνδυνο, και αδυνατίζει πολύ το δένδρο, μειώνοντας το προσδόκιμο ζωής του.

Παρακαλούμε τους δημότες να λαμβάνουν υπόψη τους τα παραπάνω όταν ζητούν κλαδέματα από τον Δήμο, ώστε τα αιτήματά τους να είναι εύλογα και πραγματοποιήσιμα.

Άφησε ένα σχόλιο

Επικοινωνία: info@protiekdosi.news

ΔελτίαΤύπου:info@rodosmedia.group

© 2023 protiekdosi.news. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.