Η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας Ρόδου στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου

Από admin
0 Σχόλιο

Με 41 θέματα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου την Πέμπτη 27 Απριλίου στις 5 το απόγευμα, με πρώτο την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Τάσο Σπανό και την επανασύσταση Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας με εισηγητή τον Γιάννη Καμπούρη.

Την 27η Απριλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17.00, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 και της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί
λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.
01. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).
02. Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).
03. Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).
04. Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).
05. Σύσταση Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Ρόδου. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 1/2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης). 02/09
06. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
07. Ίδρυση δομής ΚΑΠΗ στη Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).
08. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
09. Πρόσληψη προσωπικού – Νέες προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής
απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
10. Έγκριση 01ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Παπαοικονόμου).
11. Έγκριση 02ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών “ΡΟΔΑ”. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Πετρίδης).
12. Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από τη Κ.Μ. 823Α Γαιών Κοσκινού, ιδιοκτησίας “SAVAIDIS TRAVEL AE” για χρήση «εγκατάστασης ιδιωτικού υπαίθριου χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
13. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «MINI ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας παράδοσης για την «Προμήθεια ενός (1) νέου μικρού φορτωτή, ενός (1) νέου καλαθοφόρου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων για το κεντρικό συνεργείο και παράρτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).
16. Τροποποίηση όρων παράτασης μίσθωσης δημοτικών ακίνητων στην Νέα Αγορά. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος). 03/09
17. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά αρ. 46. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
18. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 16. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
19. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 43 και 111. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
20. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 41, 42. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
21. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 28, 29. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
22. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 101. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
23. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 51. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
24. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 112, 113, 114. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
25. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 20, 81. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
26. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 13,76. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
27. Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Διαμόρφωσης Τουριστικής Εμπειρίας και Προβολής του Δήμου Ρόδου για το έτος 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βυρίνης).
28. Έγκριση 02ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Σορωνής και στις Τ.Κ. Φανών-Καλαβάρδων της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος
Καμπούρης).
29. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
30. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΜΑΧΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
31. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), 01ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών (ΠΚΤΝΜΕ) και χορήγηση παράτασης 04/09  προθεσμίας περαίωσης Εργασιών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
32. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
33. Έγκριση 02ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΙΟΤΑΡΙ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
34. Έγκριση 01ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών ΠΚΤΜΝΕ και 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» και παράταση προθεσμίας περαίωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
35. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) με το 01ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 01ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
36. Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για την “Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου” μόνο για το τμήμα 3 της σύμβασης “απορριμματοφόρο όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών μικτού φορτίου 19 τόνων”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραμαρίτης).
37. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικών γραφείων σε συνέχεια απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γιαννάς).
38. Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων, για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου από την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).
39. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ» για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
40. Καθορισμός θέσεων προς δημοπράτηση για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για χώρους που εμπίπτουν στις διατάξεις της Κ.Υ.Α 38609 ΕΞ 2023 και συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Στάμος). 05/09
41. Απευθείας αγορά αντί απαλλοτρίωση της κ.μ. V-1456 Οικοδομών Ρόδου, ιδιοκτησίας Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.), λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Στάμος).

Άφησε ένα σχόλιο

Επικοινωνία: info@protiekdosi.news

ΔελτίαΤύπου:info@rodosmedia.group

© 2023 protiekdosi.news. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.