Κατασκευάστηκε το δίκτυο ΑμΕΑ στην οδό Ιπποδάμου Μεσαιωνικής πόλης

Από admin
0 Σχόλιο

Ολοκληρώθηκε από τη δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο, το πρώτο τμήμα του έργου με τίτλο: «Δημιουργία δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου» που αφορούσε στην οδό Ιπποδάμου. Το έργο που ξεκίνησε τον Νοέμβριο έτους 2022, ολοκληρώθηκε εγκαίρως και πριν την έναρξη της θερινής περιόδου στις αρχές Μαρτίου έτους 2023. Τη σύμβαση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου», είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης, με μέση έκπτωση 44,71% και προϋπολογισμό τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (359.359,59€).

Το συγκεκριμένο τμήμα του έργου, που δεν υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό, μελετήθηκε, εντάχθηκε, χρηματοδοτήθηκε και έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις, κατόπιν πρωτοβουλίας της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου. Η εκτέλεσή του, περιλάμβανε τη δημιουργία διαδρόμου πλακών τύπου Λάρδου στο μέσο της οδού, διατήρηση πλευρικά αυτής του παραδοσιακού χαλικόστρωτου και κατασκευή τριών (3) φρεατίων (διπλών) μαρμάρινων στα πρότυπα αυτών της ιστορικής Ιπποτών. Με την ολοκλήρωση της οδού, εξυπηρετούνται άτομα ΑμΕΑ, καροτσάκια με μωρά, ποδηλάτες, ταξιδιώτες με αποσκευές κτλ.

Το έργο αρμοδιότητας του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, που θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο έτους 2023, αφορά – σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων – στη δημιουργία και αποκατάσταση δικτύου κίνησης ΑμεΑ με ήπιες σημειακές παρεμβάσεις διαμόρφωσης στις πύλες εισόδου της Μεσαιωνικής πόλης, σε πλατείες όπως η Σύμης, Αργυροκάστρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μουσείου, καθώς και σε οδούς όπως η Λάχητος, Απολλωνίων, Πυθαγόρα κ.α.
Το έργο περιλαμβάνει αποξήλωση των υφιστάμενων επιστρώσεων με διαλογή, αποθήκευση και μερική επανάχρηση βοτσάλων, εκσκαφές με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φθορών για τη διαμόρφωση/διευθέτηση των κλίσεων σε σχέση με τις υφισταμένες επιστρώσεις, κατασκευή νέων υποστρωμάτων για τις επιστρώσεις μαρμάρου, πλακών και βοτσάλων, επανατοποθέτηση των όμορων στη νέα επίστρωση από μαρμάρινες πλάκες κ.α.
«Επισκεπτόμενος τη «νέα» οδό Ιπποδάμου, με το έργο πλέον ολοκληρωμένο, διαπίστωσα στην πράξη την υλοποίηση της επιδιωκόμενης χρησιμότητάς του, τόσο για την εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών, όσο και για την άνθηση της περιοχής, οικονομική και κοινωνική», επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, συμπληρώνοντας ότι «όπως ήδη έχω αναφέρει, η εξυπηρέτηση της μετακίνησης και της προσβασιμότητας, καθώς και η στήριξη και ενίσχυση της περαιτέρω κοινωνικοποίησης των ΑμΕΑ αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη».

Το έργο αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000€), χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ). Η συμβασιοποίησή του πραγματοποιήθηκε με μέση έκπτωση 44,71% και προϋπολογισμό τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (359.359,59€).

 

Άφησε ένα σχόλιο

Επικοινωνία: info@protiekdosi.news

ΔελτίαΤύπου:info@rodosmedia.group

© 2023 protiekdosi.news. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.