Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Από admin
0 Σχόλιο

Την 07η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:30 καλείστε να συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 και της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α ́), για συζήτηση και λήψη απόφασης, για το παρακάτω θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 01.

Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθεται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών 2023 στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους. (Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχαήλ Β. Σοκορέλος

Άφησε ένα σχόλιο

Επικοινωνία: info@protiekdosi.news

ΔελτίαΤύπου:info@rodosmedia.group

© 2023 protiekdosi.news. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.