Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής.

Από: newsroom
0 Σχόλιο

Σας προσκαλούμε σε δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 02η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ’ αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τη Ματαίωση της δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Δικαίου (A.M. 40/2020)» και α/α συστήματος 187244.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Οδού στον Αμπάβρη (Α.Μ.: 05/2018).
3. Λήψη απόφασης για μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια Θόλου για τη Στέγαση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Ηρακλειδών» (Α.Π. 12/2023).

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Έργων στο Πλατάνι και στον Χείμαρρο Μεσσαριάς» με (Α.Μ.: 34/2019).
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 681/11-01-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Οργάνωση και Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο Κτιριακό Συγκρότημα «ΧΑΝΙ» στην Πόλη της ΚΩ».
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 1130/17-01-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα (Τύπου Ταρτάν) στο Νέο Στάδιο ΑΝΤΑΓΟΡΑ» στην Πόλη της ΚΩ».
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 1609/24-01-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Τροφίμων Νομικών Προσώπων Δήμου Κω, Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.) & Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας, Αστικής Συγκοινωνίας (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ)».
8. Λήψη απόφασης για τις απόψεις της Επιτροπής Ανοικτών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2104/18-12-2023 προδικαστικής προσφυγής στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. της εταιρείας «MIETSEL ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & της υπ’ αριθμ. 2041/19-12-2023 προδικαστικής προσφυγής στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. της εταιρείας «Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω κ. Νικηταρά Θεοδοσίου στην Αθήνα από 29 έως 31 Ιανουαρίου 2024 όπου θα παραστεί την Τρίτη 30/01/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΚΤΥΠ σε προγραμματισμένη συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
Α) Προετοιμασία για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Δικαστικού
Μεγάρου.
Β) Η ωρίμανση των διαδικασιών για το νέο νοσοκομείο.
Γ) Ευρύτερη συζήτηση για την σχολική στέγη.

10. Λήψη απόφασης για την Αποδοχή Επιχορηγήσεων ΠΝΠ 161/22-08-2020.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Κασσιώτη Γεωργία

2024 01 29 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩ συνεδρίαση 02 02 2024

Επικοινωνία: info@rodosmedia.group

Δελτία Τύπου: info@protiekdosi.news

Όλα τα δεδομένα της ιστοσελίδας Πρώτη Έκδοση Δωδεκανήσου είναι δεσμευμένα. 
Απαγορεύεται ρητά η χρήση και αναμετάδοση τους δίχως την έγγραφη άδεια του εκδότη.

© 2018 -2023 Πρώτη Έκδοση Δωδεκανήσου. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00