Το «Ταμείο ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» συνεχίζει να στηρίζει τους μηχανικούς. Προσφέρει ανταγωνιστική χρηματοδότηση με ελκυστικούς όρους.

Από admin
0 Σχόλιο

Με την ελληνική οικονομία να βρίσκεται σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης και μακροοικονομικής σταθερότητας, και τις επενδύσεις να αναπτύσσονται με γεωμετρική πρόοδο, ο τεχνικός κόσμος χρειάζεται πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση που θα είναι συμβατή με τις ανάγκες  του και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς για παροχή ρευστότητας με ανταγωνιστικούς όρους και μοναδικές παροχές. Ειδικότερα τώρα, που το εν γένει οικονομικό μοντέλο αλλάζει,  και γίνεται εξωστρεφές, η Ελλάδα αποτελεί βέλτιστη επιλογή για επενδύσεις και μία ανάσα από την επενδυτική βαθμίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ειδικό πιστοδοτικό προϊόν «Ταμείο ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» μετά από δύο παρατάσεις από την έναρξη του το 2022, συνεχίζει να αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους Μηχανικούς,  μια εξειδικευμένη λύση σε μια ιδιαίτερη αγορά με συγκεκριμένες ανάγκες.

Σήμερα, έχει ήδη αποφασιστεί η επέκταση της λειτουργίας του μέχρι τις 31/12/2023 όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρους του ΤΜΕΔΕ σε εκδηλώσεις των περιφερειακών Γραφείων του ΤΕΕ στην Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα.

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους και με εγγύηση 80% του κεφαλαίου.  Το πρόγραμμα έχει αποσπάσει διεθνές βραβείο ως «βέλτιστη πρακτική» στην πρόσφατη ετήσια συνάντηση του AECM, του «European Association of Guarantee Institutions» (AECM), του πανευρωπαϊκού οργανισμού εγγυοδοτικών φορέων.

Μάλιστα, οι ειδικοί όροι του εν λόγω δανειακού προϊόντος το καθιστούν μοναδικό στην κατηγορία του. Ενδεικτικά προβλέπεται ότι:

α.  Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα συναφθούν  μετά την σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με το Πιστωτικό ίδρυμα και που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

β. Η εγγύηση καλύπτει το Δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του Δανείου.

γ. Η εγγύηση θα έχει διάρκεια έως 5 έτη.

δ. Δάνεια με διάρκεια από ένα (1) έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. Ο Δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

Με τις ευνοϊκές δυνατότητες που δημιουργεί η γενικότερη οικονομική κατάσταση στην ΕΕ – κόντρα στην αύξηση των επιτοκίων –  και τις αναπτυξιακές πρόνοιες του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα, η ενίσχυση του πιστοδοτικού ρόλου του ΤΜΕΔΕ αποτελεί την εγγύηση και τον σταθερό παράγοντα που χρειάζεται ο τεχνικός κόσμος σε έναν κόσμο που τα οικονομικά δεδομένα βρίσκονται σε μια συνεχή κινητικότητα. Συγχρόνως, ο εγγυοδοτικός ρόλος του ΤΜΕΔΕ, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, συνεχίζει να είναι ο βασικός σύμμαχος του τεχνικού κόσμου για την καθημερινή του λειτουργία και παρουσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε: «Το «Ταμείο ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» είναι ένα μοναδικό πιστοδοτικό προϊόν που σχεδιάστηκε βάσει των αναγκών των μηχανικών σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η μοναδικότητα αυτού του προϊόντος αποτελεί την σταθερή μας στρατηγική, το ΤΜΕΔΕ να κινητοποιεί όλους τους δυνατούς πόρους και εργαλεία ώστε, ανάμεσα στα άλλα, να ενισχύει και την ρευστότητα των τεχνικών εταιρειών. Και σήμερα η ρευστότητα είναι η βασική προϋπόθεση για επενδύσεις σε υποδομές, πράσινα έργα και προτζεκτς που διατρέχονται από τις αρχές των ESG κριτηρίων».

Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Δωδεκανήσου, κ. Αντώνης Γιαννικουρής αφού ευχαρίστησε τον κ. Μακέδο που ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση, για την διοργάνωση της ημερίδας στη Ρόδο δήλωσε: «Σήμερα, που οι προοπτικές για τον τεχνικό κόσμο είναι θετικές, το βασικό διακύβευμα είναι η ύπαρξη ευέλικτων λύσεων στον τομέα της χρηματοδότησης. Οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε συνδυασμό με τα προγράμματα συγχρηματοδότησης και εγγυοδοσίας προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση χρηματοοικονομικού κόστους στις επιχειρήσεις, αλλά αποτελούν και τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου.

Όλα αυτά τα χρόνια, το ΤΜΕΔΕ εργάζεται, για την ενίσχυση και την ευνοϊκή χρηματοδότηση ενός υγιούς οικοσυστήματος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτών των επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και την κρίσιμη μάζα ανάπτυξης στην χώρα».

Άφησε ένα σχόλιο

Επικοινωνία: info@protiekdosi.news

ΔελτίαΤύπου:info@rodosmedia.group

© 2023 protiekdosi.news. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.