Φώτης Χατζηδιάκος: Κάθε τόπος έχει τη δική του ιστορία, μα τούτη τη Γή την έκαψαν τρεις φορές

by newsroom
0 comment

Επέτειος ολοκαυτώματος ΑΝΩΓΕΙΩΝ.
Κάθε τόπος έχει τη δική του ιστορία, μα τούτη τη Γή την έκαψαν τρεις φορές, Τούρκοι (1822-2867) και Γερμανοί (1944) γιατί δεν μπόρεσαν ποτέ να κατακτήσουν την αδούλωτη ψυχή των κατοίκων της!!!
Χανιά 13-8-44 0 Στρατηγός Διοικητής Φρουρίου Κρήτης X. ΜΙΛΛΕΡ : Διατάσσομεν την ισοπέδωσιν των Ανωγείων και την εκτέλεση παντός άρρενος Ανωγειανού…”
“Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρον της αγγλικής κατασκοπίας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το φόνο του λοχία φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ’ αυτόν φρουράς και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας, επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι απαγωγείς με τον στρατηγόν Φον Κράιπε χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγεια, διατάσσομεν την ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρενος Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου.”

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news