1η Πανελλήνια Εκπαίδευση Έρευνας και Διάσωσης στη ΡΟΔΟ

Από admin
0 Σχόλιο

Με επιτυχία μεγαλύτερη της αναμενόμενης, ολοκληρώθηκε η σπουδαιότερη εκπαιδευτική διοργάνωση έρευνας και διάσωσης στην Ελλάδα για το έτος 2023 και συγκεκριμένα στην Ρόδο, το διάστημα από 30 Μαρτίου τ.ε. έως 2 Απριλίου τ.ε.

Αποτέλεσε όραμα και πρωτοβουλία του Προέδρου των ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ, κυρίου Παναγιώτη Σπανού, Emergency Medical Technician – I, ο οποίος αφουγκράστηκε την ανάγκη καθιέρωσης ενός εκπαιδευτικού θεσμού στην έρευνα και διάσωση, προκειμένου να αναδείξει εκπαιδευμένα εθελοντικά στελέχη και πιστοποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η προετοιμασία ξεκίνησε από τη αρχή του έτους, όπου η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας, Διάσωσης και Αντιμετώπισης Καταστροφών Ρόδου, ήρθε σε απευθείας επικοινωνία και συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, τον μοναδικό ιδιωτικό Οργανισμό Εμπειρογνωμοσύνης στην διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Οι κ.κ. Παναγιώτης Σπανός Emergency Medical Technician – I και Αναστάσιος Γερασιμάτος Crisis Management Certified Specialist, σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια και εκπόνησαν το σχέδιο υλοποίησης.

Και εδώ κρύβεται το μυστικό της επιτυχίας της εκπαιδευτικής διοργάνωσης. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τις περισσότερες σχεδόν, αντίστοιχες εκπαιδεύσεις στην χώρα μας, όπου, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα «μπουκώνουν» από πολύ θεματολογία, δηλαδή (λίγο απ’ όλα) για λόγους προβολής, αποφασίστηκε για να επιτύχει ο θεσμός, να δημιουργηθεί εξ αρχής μια αρθρωτή εκπαιδευτική βιωματική διαδικασία, επιπέδου Στελεχών λήψης αποφάσεων, με ότι πιο σύγχρονο διδάσκεται σήμερα στην Αμερική, αναλύοντας την ελληνική πραγματικότητα και
προσαρμόζοντας τις καλές πρακτικές στο σήμερα, στην χώρα μας.

Η Στρατηγική Συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, με την Εθελοντική Ομάδα Έρευνας, Διάσωσης και Αντιμετώπισης Καταστροφών Ρόδου, απέφεραν σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα.

Πενήντα πέντε (55) Εθελοντές από το Σουφλί έως τα Χανιά και πέντε (5) Εθελοντικές Οργανώσεις, εμπιστεύτηκαν τους ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ και το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. για την εκπαίδευσή τους. Τριάντα (30) ώρες αδιάκοπης εκπαίδευσης, με ένταση γνώσης, με πολλές πρακτικές δεξιότητες, με επιδείξεις, με σύγχρονη και χρήσιμη θεματολογία, με καθολική ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων, με ταυτόχρονη – διακριτική ατομική αξιολόγηση, με
διακριτική υποβοήθηση σε προσωπικό επίπεδο στην εκτέλεση των δεξιοτήτων, έδωσαν την δυνατότητα, όλοι να αποκτήσουν ιδιαίτερες γνώσεις στο περιβάλλον της έρευνας και διάσωσης, για την θεματολογία
που διδάχθηκε.

Από το πρώτο λεπτό του καλωσορίσματος στην εκπαίδευση έως το τελευταίο λεπτό της αξιολόγησης, εφαρμόστηκε το μοντέλο της βιωματικής μάθησης και της ομαδικής συνεργατικότητας.

Αν και η πανελλήνια εκπαίδευση είχε σχεδιαστεί να διαρκέσει 25 ώρες και είχε εκπονηθεί και ανακοινωθεί το πρόγραμμα, εν τούτοις έκλεισε στις 30 ώρες, με παρέμβαση διακοπής του Προέδρου των ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ, κυρίου Παναγιώτη Σπανού, Emergency Medical Technician – I, ο οποίος υποσχέθηκε δημόσια τον προγραμματισμό της 2 ης Πανελλήνιας Εκπαίδευσης Έρευνας και Διάσωσης, στη ΡΟΔΟ, πολύ σύντομα.

Η εκπαίδευση, μέσα από την συμμετοχικότητα εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων απ’ όλη την επικράτεια της χώρας, ανέδειξε τις υπάρχουσες αδυναμίες σε επιτελικό και επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν, ώστε να υπάρχει ωφελιμότητα και αποτελεσματικότητα.

Εξ αρχής, από τα πρώτα λεπτά της εκπαίδευσης, κατέστη σαφές από τον κύριο Αναστάσιο Γερασιμάτο και έγινε αντιληπτό, ότι, δεν πρόκειται για μια επίδειξη γνώσεων ή ανταγωνισμού γνώσεων, μεταξύ εθελοντών και
εθελοντικών οργανώσεων, αλλά για μια κοινή προσπάθεια πρόσληψης και αφομοίωσης το δυνατόν περισσότερων γνώσεων και δεξιοτήτων, με σεβασμό σε κάθε έναν εκπαιδευόμενο, με αξιοκρατία και διαφάνεια στην αξιολογική διαδικασία, με ισότητα στις ευκαιρίες λόγου και έργου και στην μεταχείριση, με ευγένεια στην συμπεριφορά.

Για τον λόγο αυτό, η επιλογή των Εκπαιδευτών / Εισηγητών έγινε με πολύ αυστηρά κριτήρια από τους κ.κ.  Παναγιώτη Σπανό και Αναστάσιο Γερασιμάτο, ώστε να διασφαλιστεί ότι, ουδείς θα διατάρασσε το κλίμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είχε σχεδιαστεί και διαμορφωθεί.

Πριν ξεκινήσει η 1 η Πανελλήνια Εκπαίδευση Έρευνας και Διάσωσης, είχαν προηγηθεί 5 Τηλεδιασκέψεις Συνεργασίας με την συμμετοχή όλων των Εκπαιδευτών / Εισηγητών απ’ όλη την Ελλάδα, όπου δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες συμπεριφοράς και λειτουργίας, αναλύθηκαν οι στόχοι και η μεθοδολογία κάθε θεματικής
ενότητας, αναπτύχθηκε το μοντέλο της αντιμετώπισης παραπόνων ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς από τους Εκπαιδευτές ή τους Εκπαιδευόμενους, οροθετήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα των θεματικών ενοτήτων, ανατέθηκαν οι ρόλοι στις κοινές παρουσιάσεις / επιδείξεις, τονίστηκαν οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις κάθε ενός και αναλύθηκε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού Εκπαιδευτή ή Εκπαιδευόμενου. Τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη του. Όλα μελετήθηκαν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Το Επιτελείο των Εκπαιδευτών της 1 ης Πανελλήνιας Εκπαίδευσης Έρευνας και Διάσωσης, αποτελείτο από τους κ.κ. Παναγιώτη Σπανό Emergency Medical Technician – I, Αναστάσιο Γερασιμάτο Crisis Management Certified Specialist, Ιωάννη Κατσικογιάννη, Emergency Medical Technician – I, Μερκούριο Κυπραίο Emergency Medical Technician – I, Αναστάσιο Δοντά Certified Instructor of Civil Protection Executives, Νικόλαο Αλέξιο Μυλώση Certified Mountain Rescue Instructor, Παναγιώτη Ματθαίου Outdoor Adventure Guide, Ελευθέριο Σπάρταλη BSc Aerospace Engineering, οι οποίοι συμμετείχαν όλοι εθελοντικά, όλοι με πάθος, όλοι με διάθεση μεταλαμπάδευσης της γνώσης.

Ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος των ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ, κύριος Παναγιώτης Σπανός και κυρία Νεκταρία Αγγελή, με την σύσσωμη υποστήριξη των μελών – εθελοντικών στελεχών τους, κινητοποίησαν τους τοπικούς φορείς και αρχές, ώστε να επιτευχθεί, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, η πραγματοποίηση και επιτυχία της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας.

Ως συμπαραστάτες – αρωγοί στην πρωτοβουλία αυτή, συστρατεύθηκαν, φορείς του Δήμου, επιχειρήσεις και ιδιώτες, όπου χρηματοδότησαν μέρος της διοργάνωσης και των διευκολύνσεων

Άφησε ένα σχόλιο

Επικοινωνία: info@protiekdosi.news

ΔελτίαΤύπου:info@rodosmedia.group

© 2023 protiekdosi.news. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.