1 εκ. ευρώ ζητάει Μανώλης Μαργέλλος από την “ΡΟΔΩΝ ΑΕ.

by newsroom
0 comment
Τπ έχουμε πεί και το έχουμε γράψει, οι επιχειρηματίες του νησιού που επενδύουν τα λεφτά τους στον τόπο δεν το πράτουν έτσι. Δεν ξύπνησαν μία ημέρα και είπαν δεν έχω τι να κάνω σήμερα ας πάρω μια παραλία να ανοίξω ένα μαγαζί.
Πριν δώσουν τα ωραία τους λεφτά έχουν πάρει τις απαραίτητες θετικές απαντήσεις από τον τοπικό δημοτικό αλλά και πολιτικό κόσμο του νησιού.
Δεν τρελάθηκε ο Μανώλης Μαργέλλος ξαφνικά και ζητάει 1 εκατ ευρώ από την “ΡΟΔΩΝ ΑΕ.
Τα λεφτά αυτά ο επιχειρηματίας τα αξιώνει για την υπόθεση της διαβόητης καντίνας στην παραλία έμπροσθεν του καζίνου της Ρόδου.
Η υπόθεση αυτή θα εκδικαστεί στο τριμελές εφετείο Δωδεκανήσου την Παρασκευή.
Ο Μ. Μαργέλλος, διεκδικεί αποζημίωση συνολικού ύψους 1.084.219,22 ευρώ, και υποστηρίζει στην αγωγή του ότι υπέστη ζημία ύψους 84.219,22 ευρώ σε έξοδα για την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό της συγκεκριμένης καντίνας στο πλαίσιο της από 14ης Ιουλίου 2008 σύμβασης διαχείρισης που είχε υπογράψει με την δημοτική ανώνυμη εταιρεία και περαιτέρω αξιώνει την καταβολή ρήτρας συμβολαίου από τη μη υλοποίηση των συμφωνηθέντων, ύψους 1 εκατ. ευρώ.
Η συγκεκριµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, που φέρεται να είχε κοινοποιήσει στον Μ. Μαργέλλο µε επιστολή της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» η Ρ. Μαντικού, συνιστά υπαναχώρηση από οποιαδήποτε σχετική σύµβαση.
Με τη συγκεκριµένη σύµβαση στον Μ. Μαργέλλο δινόταν η δυνατότητα της διαχείρισης της καντίνας, αλλά και καθήκοντα επίβλεψης της ανακαίνισής της, τα έξοδα της οποίας υπολογίστηκαν σε 250.000 ευρώ.
Η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» ανέλαβε να αποπληρώσει τα έξοδα ανακαίνισης στον Μ. Μαργέλλο, ο οποίος υποχρεούτο να υποβάλει όλα τα νόµιµα παραστατικά για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν στην καντίνα.
Συµφωνήθηκε επιπλέον να επιµερίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σε ποσοστό 40% υπέρ της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» και 60% υπέρ του Μαργέλλου.
Στην ίδια σύµβαση υπάρχει µάλιστα και ρήτρα για αποζηµίωση ύψους 1 εκατ. ευρώ στον κ. Μαργέλλο σε περίπτωση καταγγελίας, υπαναχωρήσεως, διοικητικής πράξης ή σε περίπτωση που η σύµβαση καταστεί άκυρη ή αν τυχόν οι υποσχεθείσες εκατέρωθεν παροχές καταστούν αδύνατες ή απαγορευµένες ή οριστικά διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης.
Πέραν της ως άνω ρήτρας, όπως έγινε γνωστό, προβλεπόταν σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης για λόγο που δεν θα οφείλετο στον διαχειριστή, η καταβολή 4.000 ευρώ για κάθε ηµέρα που δεν θα λειτουργούσε η καντίνα.

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news