Αδυναμία πληρωμών δήλωσε η Mouzenidis Travel

by newsroom
0 comment

Η πρωτότυπη ανακοίνωση του Mouzenidis Travel, έχει ως εξής:

Ανακοίνωση για την υποχρέωση του ταξιδιωτικού πράκτορα (Mouzenidis Travel LLC, Mouzenidis Travel-SPb LLC, Mouzenidis Travel-Rostov-on-Don LLC και Mouzenidis Travel Yekaterinburg LLC) (εφεξής ο Tour Operator) να παρέχει στον πελάτη ένα ισοδύναμο τουριστικό προϊόν μετά την 31.12.2021

Ο Tour Operator εκφράζει το σεβασμό του προς εσάς, σας ευχαριστεί για τη συνεργασία σας και σας γνωστοποιεί για τα ακόλουθα.

1. Η παρούσα ειδοποίηση (εφεξής η γνωστοποίηση) αποστέλλεται σύμφωνα με τους «Κανονισμούς για τις ιδιαιτερότητες της εκτέλεσης και καταγγελίας συμφωνίας πώλησης τουριστικού προϊόντος, που έχει συναφθεί πριν από τις 31 Μαρτίου 2020 συμπεριλαμβανομένης, με περιοδεία φορέας εκμετάλλευσης που δραστηριοποιείται στον τομέα του εσωτερικού τουρισμού και (ή) του εισερχόμενου τουρισμού, και (ή) του εξερχόμενου τουρισμού, ή από ταξιδιωτικό πράκτορα που πουλά ένα τουριστικό προϊόν που έχει σχηματιστεί από έναν τέτοιο ταξιδιωτικό πράκτορα, συμπεριλαμβανομένων των λόγων, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για την επιστροφή σε τουρίστες και (ή) άλλους πελάτες του τουριστικού προϊόντος των ποσών που καταβάλλουν για το τουριστικό προϊόν ή την παροχή ισοδύναμου τουριστικού προϊόντος σε άλλες στιγμές. του Ομοσπονδιακού Νόμου “Σχετικά με τις βασικές αρχές των τουριστικών δραστηριοτήτων στη Ρωσική Ομοσπονδία”, που εγκρίθηκε με το Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 1073 της 20ης Ιουλίου 2020 (εφεξής – ο Κανονισμός).

2. Στο πλαίσιο του ισχύοντος Κανονισμού, ο Tour Operator αποφάσισε να αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει στους πελάτες ένα τουριστικό προϊόν και (ή) στους τουρίστες (εφεξής ο πελάτης) που έχουν συνάψει συμφωνίες για την πώληση τουρίστα προϊόν με το Travel Agent έως 31.03.2020. συμπεριλαμβανομένου (εφεξής «Συμφωνία(ες)»), ισοδύναμο τουριστικό προϊόν σε αντάλλαγμα για αυτό που αγοράστηκε το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 χωρίς πρόσθετη πληρωμή.

Σε περίπτωση που η τιμή ενός τουριστικού προϊόντος βάσει της Συμφωνίας δεν έχει πληρωθεί πλήρως από τον Ταξιδιωτικό Πράκτορα / Πελάτη, ο Tour Operator παρέχει ένα ισοδύναμο τουριστικό προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο Tour Operator λάβει την πλήρη τιμή για το προηγουμένως κρατημένο τουριστικό προϊόν.

3. Ισοδύναμο τουριστικό προϊόν είναι το τουριστικό προϊόν του οποίου οι καταναλωτικές ιδιότητες (πρόγραμμα διαμονής, συνθήκες διαδρομής και ταξιδιού, συνθήκες διαβίωσης (τοποθεσία εγκατάστασης, κατηγορία ξενοδοχείου) και τρόφιμα, υπηρεσίες μεταφοράς τουριστών στον τόπο προσωρινής διαμονής, καθώς και πρόσθετων υπηρεσιών) αντιστοιχούν στο τουριστικό προϊόν που ορίζει η Σύμβαση.

4. Σε περίπτωση που οι αεροπορικές μεταφορές που αγοράζονται μέσω του συστήματος GDS περιλαμβάνονται στο τουριστικό προϊόν βάσει της Συμφωνίας, ο Tour Operator παρέχει (σχηματίζει) ισοδύναμο τουριστικό προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο αερομεταφορέας προς τον Πελάτη και ( ή) άλλους τουρίστες στο πλαίσιο της εκτέλεσης του διατάγματος της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 991 από 06.07.

5. Με συμφωνία των μερών της Σύμβασης, οι καταναλωτικές ιδιότητες ενός ισοδύναμου τουριστικού προϊόντος μπορούν να αλλάξουν. Σε περίπτωση που το κόστος μιας ισοδύναμης περιήγησης που έχει γίνει κράτηση, οι καταναλωτικές ιδιότητες της οποίας έχουν αλλάξει με συμφωνία των μερών της Συμφωνίας, θα είναι υψηλότερο από το κόστος της περιήγησης που έχει κλείσει βάσει της Συμφωνίας, η πρόσθετη πληρωμή της διαφοράς

Το κόστος πραγματοποιείται από τον Πελάτη στον Tour Operator ή στον Ταξιδιωτικό Πράκτορα (εάν η Συμφωνία έχει συναφθεί με τον Ταξιδιωτικό Πράκτορα) σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας.

6. Οι όροι παροχής ισοδύναμου τουριστικού προϊόντος (ή τουριστικού προϊόντος, του οποίου οι καταναλωτικές ιδιότητες έχουν αλλάξει με συμφωνία των μερών) καθορίζονται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 με συμφωνία μεταξύ του Tour Operator / Travel Agent και του Πελάτης.

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της Συμφωνίας κατόπιν αιτήματος του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης του πελάτη από το ισοδύναμο τουριστικό προϊόν που προσφέρει ο Tour Operator, ο Tour Operator θα επιστρέψει στον Πελάτη τα ποσά που έλαβε ο Tour Operator για το τουριστικό προϊόν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό.

8. Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πρακτορείου για την πώληση τουριστικού προϊόντος και (ή) μεμονωμένων υπηρεσιών που έχει συναφθεί μεταξύ του Tour Operator και του Travel Agent, η Ειδοποίηση αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του Tour Operator (www.mzt .ru), και αποστέλλεται επίσης στον Ταξιδιωτικό Πράκτορα μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail) και (ή) στον Προσωπικό Λογαριασμό του Ταξιδιωτικού Πράκτορα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον Ταξιδιωτικό Πράκτορα θεωρούνται ότι κατευθύνονται σωστά εάν ελήφθησαν μέσω επικοινωνίας (σύνδεση και κωδικός πρόσβασης στον ιστότοπο, τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.).

9. Ο Ταξιδιωτικός Πράκτορας υποχρεούται να αποστείλει την παρούσα Ειδοποίηση στον Πελάτη εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση παράβασης από τον Ταξιδιωτικό Πράκτορα της υποχρέωσης ενημέρωσης του τουρίστα σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα και τους Κανονισμούς, ο Ταξιδιωτικός Πράκτορας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Πελάτη.

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news