Ανακυκλώθηκαν 80 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών στη Ρόδο!

by newsroom
0 comment

-Τεράστιο όφελος για το φυσικό περιβάλλον στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Δωδεκανησιακής Ανακύκλωσης

-Περιορίστηκε σημαντικά η ανεξέλεγκτη απόθεση μπαζών σε χειμάρρους και σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

 

Διευρύνει τη λειτουργία της στο νησί της Ρόδου η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ (ΔΑΝΑΕΚΚ), με μία επιπλέον μονάδα επεξεργασίας και 30 μεταφορείς, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για το φυσικό περιβάλλον του νησιού το οποίο κακοποιείται συστηματικά από την ανεξέλεγκτη και παράνομη απόθεση μπαζών.

Ήδη στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΔΑΝΑΕΚΚ η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ως εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων από την 14η Απριλίου του έτους 2021 που τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στο νησί της Ρόδου σε συνεργασία με την ΔΑΝΑΕΚΚ, έχουν ανακυκλωθεί περίπου 80 χιλιάδες τόνοι!

Κατόπιν πολλαπλών δράσεων ως προς την ενημέρωση των πολιτών, φορέων και οργανισμών περί της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, η ΔΑΝΑΕΚΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και συνεπώς τη μείωση ανεξέλεγκτης απόθεσης μπαζών σε χειμάρρους και γενικότερα σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) τα οποία οδηγούν σε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών. Γίνεται αντιληπτό το τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος που μπορούν να επιφέρουν οι συνεργασίες αυτές, δίνοντας την ευελιξία στους παραγωγούς των ΑΕΚΚ για την απόθεση αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους. Ακολουθεί πίνακας με τις συνεργαζόμενες με την ΔΑΝΑΕΚΚ μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 2ο Χιλιόμετρο Τσαΐρι-Αεροδρόμιο, Ρόδος 22410 63496, 22410 30751 ergon.dev@gmail.com https://ergongroup.gr/
ΓΕΩΣΥΝΘΕΣΗ Ι.Κ.Ε. Γεννάδι, Ρόδος 6946654340, 6949652610 info@geosinthesi.gr http://www.geosinthesi.gr/

 

Στόχος της ΔΑΝΑΕΚΚ είναι η κατά το δυνατόν επέκταση του συστήματος σε όλο το νομό της Δωδεκανήσου μέσω της περαιτέρω επέκτασης του δικτύου συνεργατών της και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση των νησιών από μπαζότοπους και χωματερές, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον από περαιτέρω υποβάθμιση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του συνόλου των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΑΝΑΕΚΚ στο https://danaekk.gr/ ή επικοινωνήστε στο 22411 22160.

 

Ρόδος, 27/5/2022

Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ

 

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news