Η αδιαφάνεια και η μυστικοπάθεια συνεχίζονται στην ενεργειακή κοινότητα της Χάλκης

by newsroom
0 comment

Η ενεργειακή κοινότητα, πρέπει να είναι από την ίδια την νομική της υπόσταση, μια βαθύτατα δημοκρατική και απόλυτα διαφανής δραστηριότητα λαϊκής βάσης, και ως τέτοια πρέπει να αγκαλιάζει όλους τους πολίτες του Δήμου στον οποίο ιδρύεται, ανεξάρτητα από το ύψος των πιθανών ωφελημάτων, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να προσφέρει.

Στον αντίποδα αυτής της λογικής ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή της Χάλκης, διαχειρίζονται την ίδρυση και ενεργοποίηση της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης, σαν προσωπικό φέουδο και σαν ιδιωτικό τους τσιφλίκι, με πλήρη αδιαφάνεια, μυστικοπάθεια και ασυνάρτητες μεταξύ τους ενέργειες, μερικές από τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε, προκειμένου να διορθωθούν το ταχύτερο.

1— Πραγματοποίησαν τις αρχικές εγγραφές μυστικά, ώστε ενέγραψαν μόνο τους επίλεκτους του δημάρχου και των οικογενειών και στενών φίλων της δημοτικής αρχής.

2— Πραγματοποίησαν ιδρυτική γενική συνέλευση με 38 μέλη, εκ των οποίων ορισμένοι επίλεκτοι δεν διέθεταν σπίτι ή δεν διέθεταν δημοτικότητα Χάλκης.

3— Εκλέχτηκαν όργανα τα οποία δεν δημοσιεύθηκαν, έτσι ώστε κανείς σήμερα, πλην ελαχίστων περί τον δήμαρχο και την δημοτική αρχή, να γνωρίζει ποιοί εκλέχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην ελεγκτική επιτροπή.

4— Η αύξηση των μελών γίνεται ala cart, με προσωπικές συνεννοήσεις και καμιά δημόσια πρόσκληση προς τους δημότες να ενημερωθούν και να προσέλθουν για να εγγραφούν.

5— Το ενδιαφέρον πολιτών να εγγραφούν ως μέλη, αντιμετωπίζεται με παλινωδίες και ασαφείς πληροφορίες, οι οποίες αντιφάσκουν μεταξύ τους, αποκλείοντας ορισμένους και αφήνοντας ελπίδες σε άλλους με τα ίδια προσόντα, την στιγμή κατά την οποία, οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια, πλήρη ενημέρωση, ίση μεταχείριση και ίση διανομή των όποιων ωφελημάτων προκύψουν, όταν προκύψουν, τα οποία ωφελήματα είναι ακόμη εντελώς ασαφή, ακόμη και στον ίδιο τον δήμαρχο και τους συνεργάτες του, από την στιγμή κατά την οποία δεν έχει ακόμη υπογραφεί συμβόλαιο με την ΔΕΗ.

6— Το ύψος της τιμής της εταιρικής μερίδας των 300,00 €, που εισηγήθηκαν εσκεμμένα ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του, αποδεικνύεται μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας στο να εγγραφεί μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν το μεγάλο αυτό ύψος της τιμής της εταιρικής μερίδας και ζητούν γενναία μείωση της τιμής της.

7— Με όλα αυτά τα εκκρεμή θέματα, τις παλινωδίες και την ασυναρτησία που επικρατεί, είναι ηλίου φαεινότερο για όλους, ότι η ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2021 που έχει υιοθετηθεί αυθαίρετα από τον δήμαρχο και τους συνεργάτες του, ως τελική ημερομηνία εγγραφών νέων μελών, αποτελεί άλλη μία επιπόλαιη επιλογή, η οποία είναι πλέον επείγον να αλλάξει ριζικά.

8— Όλες αυτές οι αδιαφανείς και μυστικές συμπεριφορές αποτελούν επιπροσθέτως, πλήρη περιφρόνηση προς την προτροπή του Πρωθυπουργού, ότι όλοι οι δημότες της Χάλκης, θα έπρεπε να είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας.

Συνεπώς καθίσταται απολύτως αναγκαίο ότι :

—- Όλες οι δραστηριότητες σε σχέση με την ενεργειακή κοινότητα, πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς, με αποφάσεις και δράσεις δημόσιες και δημοσιευμένες σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

—- Θα πρέπει άμεσα να καταργηθεί ο χρονικός περιορισμός για τις εγγραφές μελών και να είναι ανοιχτές οι εγγραφές στο διηνεκές, για τους ενδιαφερόμενους.

—- Θα πρέπει άμεσα να μειωθεί, με έκτακτη γενική συνέλευση, η τιμή της εταιρικής μερίδας, από 300,00 ευρώ σε 30,00 ευρώ και όσοι έχουν πληρώσει μέχρι σήμερα 300,00 € για την εγγραφή τους, να μετατραπούν σε 10 εταιρικές μερίδες, έτσι ώστε με μικρό πλεόν κόστος της κάθε εταιρικής μερίδας, να μπορέσει να εγγραφεί στην ενεργειακή κοινότητα, το μεγαλύτερο μέρος των δημοτών και ει δυνατόν το σύνολο.

—- Είναι απολύτως επιβεβλημένο να σταματήσουν ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του, να χειρίζονται με μυστικό και αδιαφανή τρόπο τα θέματα της ενεργειακής κοινότητας, πίσω από την πλάτη των δημοτών και των μελών της και επιτέλους να αντιληφθούν ότι η ενεργειακή κοινότητα είναι δώρο δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και δεν αποτελεί τσιφλίκι και φέουδο του δημάρχου και των συνεργατών του.

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news