Η ενεργειακή κοινότητα Χάλκης δεν πρέπει να γίνει κλειστό club ορισμένων

by newsroom
0 comment

Στις 29 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η πρώτη τακτική γενική συνέλευση της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης.
Επί των πεπραγμένων της γενικής συνέλευσης καθώς και των στελεχών της δημοτικής αρχής που από τον Μάιο και μέχρι την ημέρα της συνέλευσης, διοικούσαν την ενεργειακή κοινότητα, είναι χρήσιμο να εξαχθούν μερικά βασικά συμπεράσματα.

1— Οι ενεργειακές κοινότητες, σύμφωνα με το νόμο του 2018, σκοπό έχουν να γίνουν κτήμα όλων των δημοτών του Δήμου στον οποίο ιδρύονται, ως εταιρείες λαϊκής βάσης, με στόχο τα οποία ευεργετήματα μπορέσουν να έχουν, να μοιράζονται σε όλους τους δημότες ίσα και δημοκρατικά.
Η δημοτική αρχή της Χάλκης, από την αρχή επέλεξε λάθος δρόμο ως προς την συγκρότηση της ενεργειακής κοινότητας, εγγράφοντας λίγα και επιλεγμένα μέλη, έτσι ώστε χωρίς καμία δημόσια προβολή και πρόσκληση όλων των δημοτών να συμμετάσχουν, με την γνωστή τακτική μυστικοπάθειας που την χαρακτηρίζει και χωρίς ενημέρωση, η πρώτη γενική συνέλευση της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης είχε μόλις 38 εγγεγραμμένα μέλη !!!

Το καταστατικό της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης προβλέπει ότι μπορούν να εγγραφούν ως μέλη, ή οι δημότες Χάλκης, ή όσοι έχουν ακίνητο στη Χάλκη, το οποίο ηλεκτροδοτείται.
Ήδη η γενική συνέλευση των 38, παράλλαξε ως προς το σημείο αυτό, το καταστατικό, ψηφίζοντας ότι μπορούν να εγγραφούν ως μέλη οι δημότες Χάλκης που διαθέτουν ακίνητο στη Χάλκη που ηλεκτροδοτείται, επιτυγχάνοντας έτσι ένα πρώτο περιορισμό των ενδιαφερομένων μελών.

Οι προθέσεις του δημάρχου και μελών της δημοτικής αρχής, ήσαν προς ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των μελών, ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές σε 150 με 200 μέλη.
Προς την κατεύθυνση αυτή, της συρρίκνωσης των μελών της ενεργειακής κοινότητας, κατατείνει και η εξαιρετικά περιοριστική καταληκτική ημερομηνία της 15ης Δεκεμβρίου 2021, που αναφέρεται στο έντυπο που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες μέλη της δημοτικής αρχής σε επιλεγμένους παραλήπτες, για να εγγραφούν ως μέλη, χωρίς καμία δημόσια αναγγελία και δημόσια πρόσκληση ως όφειλαν.
2— Τον δεύτερο σημαντικό παράγοντα εσκεμμένης συγκράτησης σε χαμηλό αριθμό, των μελών της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης, αποτελεί ο καθορισμός από την δημοτική αρχή της πολύ υψηλής αξίας της εταιρικής μερίδας, στα 300,00€, μία εσκεμμένη επιλογή η οποία δεν επιτρέπει σε μεγάλη μερίδα των δημοτών, να εγγραφούν ως μέλη, αδυνατώντας στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία να διαθέσουν το πολύ υψηλό ποσό των 300,00€, για μία εταιρική μερίδα της ενεργειακής κοινότητας.

Για την οικονομική ανακούφιση των δημοτών, που πιθανώς να ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην ενεργειακή κοινότητα, στην γενική συνέλευση των 38 μελών, καταθέσαμε πρόταση να αποφασιστεί γενναία μείωση του ζητούμενου ποσού από 300,00€, σε 30,00€, η οποία πρόταση, κατόπιν αντίθετης στάσης στελεχών της δημοτικής αρχής, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνουν κατανοητά τα παρακάτω.

Ο αριθμός των δημοτών της Χάλκης σήμερα, είναι άνω των 900, τα δε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα είναι περί τα 740.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο της Χάλκης, δωρήθηκε από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και εταιρείες, προκειμένου να εξυπηρετήσει το σύνολο των δημοτών της Χάλκης και όχι μερίδα αυτών, της επιλογής του δημάρχου και της δημοτικής αρχής.

Προς τον σκοπό αυτό, σαφής ήταν και η δήλωση του πρωθυπουργού, ότι αναμένει σύντομα να είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όλοι οι δημότες της Χάλκης.
Ο Δήμος Χάλκης, που συμμετέχει στην ενεργειακή κοινότητα κατά 50%, δεν χρησιμοποιεί χρήματα των 38 ή των 150, ή των 200, η οποιασδήποτε άλλης μερίδας δημοτών, αλλά του συνόλου των δημοτών της Χάλκης, προς όφελος των οποίων πρέπει και να ενεργεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε τον δήμαρχο να αναθεωρήσει την τακτική του, προσκαλώντας δημόσια και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους δημότες της Χάλκης, ώστε να προσέλθουν για να εγγραφούν στην ενεργειακή κοινότητα, μεταθέτοντας την καταληκτική ημερομηνία εγγραφών, πολύ αργότερα.
Παράλληλα τον καλούμε, μέσω έκτακτης γενικής συνέλευσης, να μειώσει γενναία το απαράδεκτο και εξαιρετικά περιοριστικό ύψος της αξίας της κάθε εταιρικής μερίδας, από 300,00€, σε πολύ μικρότερο ποσόν.

Αν δεν συμβούν τα ανωτέρω, φοβούμεθα ότι όλη αυτή η τακτική του δημάρχου, της συρρίκνωσης και του ελέγχου των μελών της ενεργειακής κοινότητας, θα καταλήξει σε φιάσκο και δυσφήμιση της όλης προσπάθειας, πολύ περισσότερο που ακόμη κανείς δε γνωρίζει ποιά και πόσα θα είναι τα οφέλη, από την δραστηριότητα αυτή, για τα μέλη.

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news