Κουνάκης: Πρόταση για ψηφιοποίηση του αρχείου της σεξουαλικής βίας και της έμφυλης βίας.

by newsroom
0 comment

Ι.Α. Με τον Νόμο 4531/2018 – ΦΕΚ 62/Α/5-4-201 κυρώθηκε και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7 Απριλίου 2011 και υπογράφηκε στις 11 Μάΐου 2011 κατά την 121η συνεδρίαση του Συμβουλίου, στην Κωνσταντινούπολη.

Β. Η ψήφιση πλέον του νόμου με αριθμό 4.531/2018 από την Ελληνική Βουλή, σηματοδοτεί την πρώτη διεθνή συνθήκη που αναγνωρίζει και ορίζει ξεκάθαρα την έμφυλη βία. Παράλληλα, ικανοποιεί το διαχρονικό αίτημα για την ύπαρξη ενός νόμου, οι διατάξεις του οποίου καλύπτουν κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών, σε όποιον τομέα της καθημερινότητάς μας και αν εμφανίζεται.

Ως εκ τούτου, εγγυάται την ισότιμη προστασία όλων ανεξαιρέτως των γυναικών και προασπίζεται το δικαίωμά τους σε μέτρα προστασίας, υποστήριξης και αποκατάστασης. Βάσει αυτών, όλες οι γυναίκες, ανεξάρτητα από την καταγωγή, την κοινωνική τάξη, τη θρησκεία, την ταυτότητα φύλου ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο, μπορούν πια και βάσει νόμου να λαμβάνουν ένα άρτιο πλαίσιο πρόληψης και προστασίας στην υγεία, την κατοικία, την εκπαίδευση, την εργασία, την κοινωνική, νομική και δικαστική υποστήριξη.

Γ. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις της εκκινούν από την παραδοχή ότι το κοινωνικό φύλο αποτελεί την βάση ανάπτυξης προσβλητικών, επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών, που απομειώνουν την κοινωνική παράσταση των θυμάτων, θίγουν την προσωπικότητά τους και συχνά επιφέρουν σοβαρές ψυχοσωματικές βλάβες, ακόμη και το θάνατο. Ειδικώτερα: «1. Οι σκοποί της παρούσας Σύμβασης συνίστανται στα εξής: α. την προστασία των γυναικών ενάντια σε όλες τις μορφές βίας, καθώς και την πρόληψη, την ποινική δίωξη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών καθώς και της ενδοοικογενειακής βίας. β. τη συνεισφορά στην εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και στην προώθηση ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενδυνάμωσης στις γυναίκες. γ. το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, πολιτικών και μέτρων για την προστασία και την υποβοήθηση όλων των θυμάτων βίας κατά των γυναικών καθώς και της ενδοοικογενειακής βίας. δ. την προαγωγή διεθνούς συνεργασίας με σκοπό την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. ε. την παροχή υποστήριξης και συνδρομής σε οργανισμούς και φορείς επιβολής του δικαίου για αποτελεσματική συνεργασία τους με στόχο την υιοθέτηση μίας συνεκτικής προσέγγισης που οδηγεί στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας».

 

ΙΙ. Είναι απορίας άξιο πως σε μια ψηφιοποιημένη εποχή, δεν μπορεί με ένα κλικ μια άκρως παραβατική συμπεριφορά να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί σε επίπεδο διαχείρισης η μη εξέλιξή της προς το δυσμενέστερο.

Το πρόσφατο τραγικό συμβάν της ανθρωποκτονίας της άτυχης κοπέλας στη Ρόδο από τον τέως σύντροφό της ανέδειξε για άλλη μία φορά τη μη ικανοποιητική λειτουργία του πλαισίου προστασίας, σε θεσμικό επίπεδο, κατά της έμφυλης βίας.

Παρότι είχαν κατατεθεί δύο (2) φορές ασφαλιστικά μέτρα και μηνύσεις εναντίον του δράστη στα οποία καταγγέλλονταν συμπεριφορές βίας κατά της τότε συντρόφου του, ο δράστης της μετέπειτα ανθρωποκτονίας συνέχισε να διαθέτει άδεια οπλοκατοχής και άδεια οπλοφορίας και κανείς δεν θορυβήθηκε τότε, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε ψηφιοποιημένη όλη αυτή η αναφορά και η λήψη αντίστοιχων μέτρων πρόληψης, με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη της ανθρωποκτονίας της μετέπειτα συντρόφου του με το κυνηγετικό όπλο για το οποίο διέθετε (αφού δεν του είχε αφαιρεθεί) άδεια οπλοφορίας.

Μια κατάσταση η οποία θα είχε αποφευχθεί αν με τα πρώτα ασφαλιστικά υπήρχε διάγνωση από ψυχολόγο ή και ψυχίατρο και βοήθεια από κοινωνική λειτουργό και λήψη άμεσων μέτρων προστασίας των γυναικών με σχετίζονταν με αυτόν.

Την δεύτερη φορά δυστυχώς δεν υπήρξε σύνδεση και συσχέτιση πληροφοριών με την πρώτη αναφορά από τις Αρχές που επελήφθησαν των καταγγελιών και καμία ενέργεια αποτροπής και συμμόρφωσης δεν υπήρξε. Ούτε αφαίρεση άδειας οπλοκατοχής, ούτε ισχυρές συστάσεις ούτε καν ψυχιατρική εξέταση.

Όλα αυτά εκ του νόμου θα έπρεπε να έχουν μια ακολουθία ώστε να μην υπάρχει αυτή η κλιμάκωση.

Η ψηφιοποίηση και η διασταύρωση αναφορών που αφορούν τέτοια περιστατικά αστικά με προοπτική να γίνουν ποινικά επιβάλλεται να υπάρξει, μαζί με την αντίστοιχη φροντίδα από ειδικούς για τον θύτη και το θύμα.

Είναι στο χέρι των υπουργείων Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Πρόνοιας να βελτιωθεί η κατάσταση ώστε να μην θρηνήσουμε αλλά θύματα και ειδικά γυναικοκτονίες που τόσο πολύ πληγώνουν μια κοινωνία που δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν μιλάει.

Ενδεχομένως, ως πρόταση εργασίας, θα βοηθούσε η δημιουργία μητρώου κατηγορουμένων, υπότροπων και καταδικασθέντων για πράξεις έμφυλης βίας που θα τηρείται στην ΕΛΑΣ και στις Εισαγγελικές Αρχές της Χώρας (με τις δικλείδες ασφαλείας για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων) κατά τα πρότυπα του μητρώου καταδικασθέντων για σεξουαλικά εγκλήματα που λειτουργεί στις ΗΠΑ (sex offenders) αλλά και σε χώρες της ΕΕ.

Αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση της Κύπρου όπου, το 2014, ιδρύθηκε ειδική «Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων» (Άρθρο 47 του Νόμου «Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας» [91(Ι)/2014]), η οποία τηρεί αρχείο των εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων, καταρτίζει πρόγραμμα για την επανένταξή τους, ελέγχει την ορθή διεκπεραίωση της εποπτείας τους, και τέλος εξασφαλίζει την αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους.

Ενόψει των αυξανόμενων κρουσμάτων έμφυλης βίας, επιβάλλεται να παρθούν μέτρα, ώστε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να ενισχυθεί περαιτέρω, για να γίνει αποτελεσματικότερη σε επίπεδο πρόληψης «το αόρατο έγκλημα της βίας κατά των γυναικών» που δεν είναι άλλο παρά ένα «αδίκημα πολιτισμού

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news