Σε αναδιάρθρωση της νομικής υπηρεσίας προέβη ο δήμος Ρόδου

by newsroom
0 comment

Ειδικότερα, στην απόφαση που εκδόθηκε χθες, αναφέρονται τα εξής:
«Αποφασίζουμε:
Προβαίνουμε στην ως ακολούθως κατανομή των δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων του Δήμου Ρόδου, με εντολή άμεσης συμμόρφωσης και ενεργοποίησης.

– Η Νομική Σύμβουλος κ. Αναστασία – Γεωργία Παπανικολάου, με αναπληρωτή τον Νομικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Καραγιάννη, έχει την ευθύνη χειρισμού όλων των δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων που αφορούν το Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου παράλληλα με τον Νομικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Καραγιάννη, ως και των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, (πλην του τμήματος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας), Διοικητικών Υπηρεσιών, ως και τα συναφή αντικείμενα των δημοτικών οργάνων ΔΟΠ, ΔΟΠΑΡ και Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης «Δήμος Ρόδου» ως προς το δικαστικό μέρος.

Η Νομική Σύμβουλος κ. Αναστασία – Γεωργία Παπανικολάου, θα εδρεύει σε Γραφείο εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου (πλ. Ελευθερίας) με τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου παρουσίας από την Γραμματεία της Νομικής Υπηρεσίας.

Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Καραγιάννης, με αναπληρώτρια την Νομική Σύμβουλο κ. Αναστασία – Γεωργία Παπανικολάου, έχει την ευθύνη χειρισμού όλων των δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων που αφορούν το Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου, παράλληλα με τη Νομική Σύμβουλο κ. Αναστασία – Γεωργία Παπανικολάου, ως και των Διευθύνσεων Τεχνικών έργων και Υποδομών, Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσίας Δόμησης), Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τουρισμού και των Αυτοτελών Τμημάτων Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Διαφάνειας- Διαύγειας, Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ως και τα συναφή αντικείμενα των δημοτικών οργανισμών Δ.Ο.Π., Δ.Ο.Π.Α.Ρ και Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης «Δήμου Ρόδου» ως προς το δικαστικό μέρος.

-Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Καραγιάννης, θα εδρεύει σε Γραφείο εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου (πλ. Ελευθερίας), με τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου παρουσίας από την Γραμματεία της Νομικής Υπηρεσίας.

-Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Στάγκας, με αναπληρωτή Νομικό Σύμβουλο τον κ. Μιχαήλ Καραγιάννη και στα θέματα των Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας την κ. Αναστασία – Γεωργία Παπανικολάου, έχει την ευθύνη χειρισμού όλων των δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων που αφορούν το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Πρωτογενή Τομέα, Ληξιαρχείου και Μητρώων, Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Προσχολικής
Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως και τα συναφή αντικείμενα των δημοτικών οργανισμών Δ.Ο.Π., ΔΟΠΑΡ και Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης «Δήμου Ρόδου» ως προς το δικαστικό μέρος, ως και του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου παράλληλα με τους ως άνω Νομικούς Συμβούλους.

Επίσης έχει την ευθύνη παράδοσης όλων των φακέλων που δεν ανήκουν στα παραπάνω αντικείμενα και πλέον δεν θα χειρίζεται και γνωστοποίησης και πλήρους ενημέρωσης των επί αυτών δικαστικών και εξώδικων εκκρεμοτήτων προς τους άνω συναδέλφους του και προς το Αρχείο της Γραμματείας Νομικής Υπηρεσίας

– Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης, έχει την ευθύνη μέχρι 30- 06-2022 παράδοσης όλων των φακέλων που χειρίζεται και γνωστοποίησης και πλήρους ενημέρωσης των δικαστικών και εξώδικων εκκρεμοτήτων προς τους άνω συναδέλφους του και προς το Αρχείο της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης να παρέχει μέχρι αποχώρησης του γνωμοδοτικές ή δικαστηριακές υπηρεσίες σε κάθε υπόθεση που ειδικώς του ανατίθεται, καθώς επίσης μέχρι αποχώρησης του, να παρέχει πλήρεις γνωμοδοτικές υπηρεσίες προς τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλησης του Δήμου Ρόδου και προς το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης «Δήμος Ρόδου».

– Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου έχει την ευθύνη μέχρι 30-06- 2022 παράδοσης όλων των φακέλων που χειρίζεται και γνωστοποίησης και πλήρους ενημέρωσης των δικαστικών και εξώδικων εκκρεμοτήτων προς τους άνω συναδέλφους του και προς το Αρχείο της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης να παρέχει μέχρι αποχώρησης του γνωμοδοτικές ή δικαστηριακές υπηρεσίες σε κάθε υπόθεση που ειδικώς του ανατίθεται, καθώς επίσης μέχρι αποχώρησης του, να παρέχει πλήρεις γνωμοδοτικές υπηρεσίες προς τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου.

Η ως άνω κατηγοριοποίηση των υποθέσεων δεν είναι αυστηρή και η Δημοτική Αρχή έχει απόλυτη ευχέρεια όπως κατά την κρίση της και χωρίς την έγγραφη τροποποίηση της παρούσας, να εντέλλεται την ανάθεση συγκεκριμένης υπόθεσης ή κατηγορίας υποθέσεων, διαφορετικά. Επίσης η έννοια του αναπληρωτή, επέχει και τη συνεργασία μεταξύ των νομικών συμβούλων για το χειρισμό των υποθέσεων από κοινού ή κατά μόνας.
Ο Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Καρίκης»

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news