Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω

by newsroom
0 comment

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του covid-19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 με ώρα έναρξης τις 10:00 π.μ. και λήξης τις 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου αρ. φύλλου 55/Α΄/11.03.2020 και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις εγκύκλιους 163 με ΑΠ: 33282/29.5.2020, 426 με ΑΠ: 77233/13.11.2020 και 643 με ΑΠ: 69472/24.09.2021, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022.
2. Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη μελών του «Συμβουλίου Λέσχης» της ΛΕ.ΦΙ. Δήμου Κω.
3. Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού – Διαχ. Οικονομικού και Διαχ. Ανθρωπίνων Πόρων-Μισθοδοσία.
4. Έγκριση προγράμματος δρομολογίων.
5. Έγκριση του υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1060/5-5-2022 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και της εταιρείας ΑΡΓΩ Α.Ε..
6. Αποστολή αιτήματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΙΧ στην αφετηρία των Αστικών Λεωφορείων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Ακταίον), για τις ανάγκες του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας.
7. Αποδοχή δωρεάς.
8. Ενημέρωση του Δ.Σ σχετικά με την υπ’ αριθμό 3472/ 27-4-2022 (ΑΠ:1030/3-5-2022) « Έκθεση Αξιολόγησης Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Δήμου Κω».

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news