Συνεδριάζει την επόμενη Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου

by newsroom
0 comment

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ισολογισμού έναρξης Εισηγητής: Ευάγγελος Μαούτσος Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

 ΘΕΜΑ 2ο Γνωμοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Παναγιώτης Βενέρης, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 3ο Γνωμοδότηση του Β1 Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης» Δήμου Αμοργού. (Από Αναβολή) Εισηγήτρια: Μαρία Γιαννακοπούλου, Προϊστάμενη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 4ο 1 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2022.Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδ/σου κ Δ/νσης Οικονομικού Δωδ/σου

 ΘΕΜΑ 5ο 1 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων (ενσωμάτωση ταμειακού υπολοίπου 2021)Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων -Ευάγγελος Μαούτσος Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση τριμηνιαίων στοιχείων Π/Υ Γ΄ & Δ΄ τριμήνου 2021Εισηγητής: Ευάγγελος Μαούτσος Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2021 και Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2022 της ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ.Εισηγήτρια : Ευριδίκη Νάκη, Πρόεδρος ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ

 ΘΕΜΑ 8ο Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών ατόμων Κοινωνικών Λειτουργών (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) για την ΠΕ Κυκλάδων στα πλαίσια των Συνοδευτικών μέτρων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ. Εισηγητής: Δαρζέντας Χαράλαμπος, Αντιπεριφερειάρχης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 9ο Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΝΑ και μεταβίβαση σε αυτήν αρμοδιοτήτων του Περιφερειακό Συμβούλιου. Εισηγήτρια : Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 10ο Επικύρωση πρακτικών της 13ης/20-12-2021, 14ης /20-12-2021, 15ης/23-12-2021, 16ης /23-12-2021 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news