Την ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα, ζητά ο Μάνος Κόνσολας

by newsroom
0 comment

Τις ελλείψεις προσωπικού που καταγράφονται στις δικαστικές υπηρεσίες στα Δωδεκάνησα, αναδεικνύει με Ερώτησή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητώντας την ενίσχυσή τους.

Τονίζει ότι η ταχύτερη απόδοση της δικαιοσύνης, η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης υποθέσεων, αλλά και ο δείκτης εξυπηρέτησης δικηγόρων και πολιτών είναι άμεση συνάρτηση της ενίσχυσης των υπηρεσιών με προσωπικό.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας:
Στο Πρωτοδικείο Ρόδου υπάρχουν οκτώ (8) κενές θέσεις στη Γραμματεία, με βάση και τον προβλεπόμενο αριθμό οργανικών θέσεων.

Απαιτείται, επίσης, να καλυφθούν οι δύο κενές θέσεις δακτυλογράφων.
Στο Πρωτοδικείο Κω από τις δεκαεπτά (17) οργανικές θέσεις που προβλέπονται είναι καλυμμένες μόνο δέκα (10) θέσεις (εννέα (9) γραμματείς και ένας (1) δακτυλογράφος). Υπάρχουν επτά (7) κενά συνολικά στις θέσεις γραμματέων και δικαστικών επιμελητών.
Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου από τις δεκατέσσερις (14) οργανικές θέσεις έχουν καλυφθεί μόνο οι έξι (6).

Πρέπει να καλυφθούν επτά (7) θέσεις γραμματέων και μία επιμελητή.
Επίσης, σε ό, τι αφορά στους Ειρηνοδίκες, από τις επτά (7) οργανικές θέσεις καλύπτονται μόνο οι τέσσερις (4).

Στο Ειρηνοδικείο Καλύμνου, επίσης, από τις τρεις (3) οργανικές θέσεις που προβλέπονται (2 γραμματέων και 1 επιμελητών), υπηρετεί μόνο ένας (1) γραμματέας.

Στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου υπάρχουν δύο (2) οργανικές θέσεις γραμματέων, από τις οποίες μόνο η μία είναι καλυμμένη.

Η Εισαγγελία Εφετών και το Εφετείο Δωδεκανήσου έχουν άμεση ανάγκη τοποθέτησης δύο (2) υπαλλήλων ΤΕ ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παράλληλα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών σε σχέση με τις είκοσι μία (21) οργανικές θέσεις που προβλέπονται, υπηρετούν δεκατρείς (13) υπάλληλοι.

«Στον προγραμματισμό του Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να ενταχθεί η άμεση κάλυψη κάποιων από τις κενές οργανικές θέσεις στις δικαστικές υπηρεσίες στα Δωδεκάνησα», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Προς
Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα»

Κύριε Υπουργέ,

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα, αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό.
Η ταχύτερη απόδοση της δικαιοσύνης, η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης υποθέσεων, αλλά και ο δείκτης εξυπηρέτησης δικηγόρων και πολιτών είναι άμεση συνάρτηση της ενίσχυσης των υπηρεσιών με προσωπικό.
Αυτή τη στιγμή, καταγράφονται τα ακόλουθα προβλήματα που συνδέονται με τις ελλείψεις σε προσωπικό.
Στο Πρωτοδικείο Ρόδου υπάρχουν οκτώ (8) κενές θέσεις στη Γραμματεία, με βάση και τον προβλεπόμενο αριθμό οργανικών θέσεων.
Απαιτείται, επίσης, να καλυφθούν οι δύο (2) κενές θέσεις δακτυλογράφων.

Στο Πρωτοδικείο Κω από τις δεκαεπτά (17) οργανικές θέσεις που προβλέπονται είναι καλυμμένες μόνο δέκα (10) θέσεις (εννέα (9) γραμματείς και ένας (1) δακτυλογράφος). Υπάρχουν επτά (7) κενά συνολικά στις θέσεις γραμματέων και δικαστικών επιμελητών.
Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου από τις δεκατέσσερις (14) οργανικές θέσεις έχουν καλυφθεί μόνο οι έξι (6).
Πρέπει να καλυφθούν επτά (7) θέσεις γραμματέων και μία επιμελητή.
Επίσης, σε ό, τι αφορά στους Ειρηνοδίκες, από τις επτά (7) οργανικές θέσεις καλύπτονται μόνο οι τέσσερις (4).
Στο Ειρηνοδικείο Καλύμνου, επίσης, από τις τρεις (3) οργανικές θέσεις που προβλέπονται (2 γραμματέων και 1 επιμελητών), υπηρετεί μόνο ένας (1) γραμματέας.
Στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου υπάρχουν δύο (2) οργανικές θέσεις γραμματέων, από τις οποίες μόνο η μία είναι καλυμμένη.
Η Εισαγγελία Εφετών και το Εφετείο Δωδεκανήσου έχουν άμεση ανάγκη τοποθέτησης δύο (2) υπαλλήλων ΤΕ ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Παράλληλα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών σε σχέση με τις είκοσι μία (21) οργανικές θέσεις που προβλέπονται, υπηρετούν δεκατρείς (13) υπάλληλοι.
Προκύπτει, συνεπώς, η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των δικαστικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού, που καταγράφονται στις δικαστικές υπηρεσίες στα Δωδεκάνησα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news